యుద్ధాలు హింసను ప్రేరేపిస్తాయి- పోప్

వాటికన్ వార్త విభాగం

10 Jul 2024

ఉక్రేనియన్ ఆసుపత్రులపై రష్యా దాడి మరియు గాజాలోని కతోలిక పాఠశాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడి తరువాత పోప్ ఫ్రాన్సిస్ విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ సంఘటనలపై ప్రతిస్పందించారు.
బాధితులకు మరియు అమాయక క్షతగాత్రులకు సానుభూతి తెలియజేస్తూ, కొనసాగుతున్న సంఘర్షణలకు ముగింపు పలికేందుకు ఆచరణాత్మక మార్గాలను త్వరలో గుర్తించగలమని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

Subscription

You do not have an active subscription. Subscribe Below


Welcome User

Signup/Login with your Phone Number to continue with Bharathamithram
LOGIN